Solidar tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Solidar erbjuder rådgivning kring pension, sparande och fondförvaltning. Solidar startade 2003 och är en stark koncern som växer. De har ca 55 anställda, omkring 100 000 kunder och förvaltar 20 miljarder kronor. Företaget har tecknat ett 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem för att effektivisera organisationen.

Solidar har efter en upphandling valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider och stöd för digitalt utvecklingssarbete. Med programvaran ChangePotential™ kan Solidar följa sitt efterföljande förbättringsarbete för chefer och medarbetare i realtid.

IC-Potentials tydliga gapmetodik och kompetenta konsulter ger våra chefer och medarbetare större förståelse över vilka utvecklingsområden vi behöver prioritera. Deras användarvänliga programvaror ger oss bra förutsättningar för att både chefer och medarbetare kan arbeta aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen.”, säger Didi Welander, HR-ansvarig på Solidar.

"Solidar är ett tillväxtföretag som sex år i rad vunnit Dagens Industri Gasellpris. Företaget har över 100 000 kunder och har mycket framgångsrikt förvaltat kundernas sparande. Vi ser fram emot att utveckla långsiktigt samarbete som skall bidra till att effektivisera och tydliggöra prioriteringar inom Solidars organisation.”, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Didi Welander, HR & Projekt, Solidar AB, 070-655 27 42, Epost, didi.welander@solidar.se
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Solidar:
Solidar hjälper människor att kartlägga och få bättre kontroll på sitt pensionssparande, sina sjukförsäkringar och sitt livskydd. Dessutom erbjuds rådgivning kring pension, direktsparande och fondförvaltning. Bolaget startade 2003 i Umeå och har idag kontor i Umeå och Stockholm. Vår kunskap, strategi och långsiktighet gör oss till en av marknadens starkaste aktörer. Solidar förvaltar 18 miljarder och har omkring 100 000 kunder. Läs mer om Solidar på www.solidarpension.se.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com