Spännande föreläsning gav inspiration till artikel om Generation Y

IC-Potentials VD, Marcos Jorge, citerad i KvalitetsMagasinet.
”Vi står inför ett kraftfullt generationsskifte, och det kommer att bli tufft nu. Den yngre generationen är inte beredd att ta ansvar eller att göra uppoffringar i privatlivet för en chefstjänst.”

KvalitetsMagasinet med artikel om Generation Y med citat från IC-Potential Marcos Jorge

Läs hela artikeln här

Är du intresserad av att bli inbjuden till seminarium om Generation Y, gå till intresseanmälan här.