Studsvik tecknar avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Studsvik har tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem. Samarbetet omfattar ca 900 st medarbetare i sju länder.

Börsnoterade Studsvik har efter en upphandling valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för digitalt utvecklingsarbete.

”IC-Potentials pedagogiska gapmetodik ger våra medarbetare och chefer större förståelse för resultatet från medarbetarundersökningen. Analysprogramvaran och system för utvecklingsarbete gör det enkelt för cheferna att ta ett ansvar för sitt resultat och snabbt komma i gång med sitt förbättringsarbete”, säger Ulrika Wahllöf Björk, Personalchef på Studsvik.

”Studsvik arbetar med den internationella kärnkraftsindustrin och erbjuder tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Det känns inspirerande att få utveckla samarbetet med ett ledande internationellt och forskningsintensivt företag som Studsvik”, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Ulrika Wahllöf Björk, Personalchef på Studsvik, +46 722 216 750, Epost, ulrika.wahllof.bjork@studsvik.se
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Studsvik:
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 900 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.studsvik.se

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com