Svenska Retursystem tecknar 3-årsavtal med IC-Potential

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom sitt emballagesystem som bygger på återanvändning. Företaget har tecknat ett 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem.

Svenska Retursystem har efter en upphandling valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor och guider. Med programvaran ChangePotential™ finns det möjlighet att utveckla ett effektivt förändringsarbete med digitalt stöd genom hela arbetsprocessen.

”IC-Potentials pedagogiska gapmetodik gör det enklare och tydligare för oss som ledning och för våra medarbetare att förstå undersökningsresultatet.   Det gör det möjligt att prioritera och fokusera på rätt saker i utvecklingsarbetet och samtidigt öka intresset och engagemanget för att skapa en ännu bättre och attraktivare verksamhet”, säger Anna Elgh, VD Svenska Retursystem.

”Svenska Retursystem är ett tillväxtföretag som på kort tid har förändrat dagligvarubranschens emballagesystem. Från engångsanvändning till ett system för återanvändning som hittills har ersatt en miljard engångskartonger. Det känns mycket motiverande att få utveckla ett långsiktigt samarbete med ett företag som aktivt bidrar till en mindre miljöpåverkan”, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

Kort om Svenska Retursystem:
Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla emballagesystem som bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. Grundidén är att konsumentprodukterna ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system till fördel för miljön i stället för att levereras i engångsemballage. Svenska Retursystem levererar och återtar årligen över 120 miljoner returlådor i systemet, vilket motsvarar att över 480 000 enheter dagligen används som lastbärare i branschens varuflöden. Läs mer på www.retursystem.se.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Assa, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com