Nyheter

Europcar Sverige tecknar nytt avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Europcar Sverige har tecknat ett nytt avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential för leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapportmodul. Uppdraget omfattar genomförande av medarbetarundersökningar under 2025 för Europcar Sverige.

Europcar har valt IC-Potentials medarbetarundersökningskoncept med analysprogramvaran HumanPotential™ och den tydliga gapmetodiken. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för en effektiv verksamhetsutveckling. Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger chefer och HR stöd för att effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd medarbetarundersökning.

– IC-Potentials pedagogiska gapmetodik visar tydligt vad medarbetarna tycker är viktigt och hur väl vår organisation lyckas uppfylla dessa frågor. Gapmetodiken hjälper oss att prioritera mer effektivt och att uppmuntra medarbetarna att bli mer delaktiga i sitt utvecklingsarbete. IC-Potentials enkla analyssystem, rapportmoduler och uppföljningssystem ger våra chefer och medarbetare bra möjligheter att arbeta effektivt med resultatet från medarbetarundersökningen, säger Pernilla Andersson, HR-chef på Europcar Sverige.

- Vi ser idag att företagen fokuserar mer på att utveckla medarbetarskapet i sina organisationer. Gapmetodiken uppmuntrar medarbetarna till att ta mer ansvar för verksamheten och bygga ett ömsesidigt förtroende för viktiga utvecklingsfrågor. Väldigt kul att vi får ett förnyat förtroende för att bidra till en attraktiv, produktiv och innovativ arbetsplats säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Tina Asplund, HR-Business Partner på Europcar Sverige, tina.asplund@europcar.se.
Filippa Lindstedt, HR-Administratör på Europcar Sverige, filippa.lindstedt@europcar.se.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Europcar
Europcar är Europas ledande biluthyrningsföretag och finns representerat med 3 700 stationer och 195 000 bilar i 140 länder. I Sverige har Europcar 170 stationer och 6 000 bilar. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB. Företaget är sedan 1997 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och genom sitt systematiska miljöarbete redan 1999 blev först i branschen att erhålla en ISO 14001-certifiering. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB. För mer information, besök www.europcar.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com