Tjänster
Kund­undersökning

Aktivitetsbaserad kundundersökning

IC-Potential är specialiserade på kundundersökningar som mäter hur väl företag uppfyller kundens förväntningar. Tillsammans utformar vi en kundundersökning som är relevant för er, era kunder och den bransch ni verkar i. Vi lägger stor vikt vid att frågorna ska vara aktivitetsbaserade, det vill säga, att de ska kunna kopplas till konkreta åtgärder. Målsättningen är att kundundersökningen ska fungera som verktyg för att nå ett tydligare fokus och en mer målgruppsanpassad utveckling mot nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Metod

IC-Potentials kundundersökning bygger på en tvådimensionell metod, Gap-metoden. Vi analyserar skillnaden mellan hur viktig en fråga är och hur väl den uppfylls. Ju större gap mellan ”vikt” och ”väl”, desto större är förbättringsbehovet. Gapmetodiken gör det enkelt och tydligt att se var investeringarna kan ge störst effekt för att öka kundupplevelsen, lojaliteten och lönsamheten. Självklart erbjuder vi även en klassisk endimensionell kundundersökning.
Kundundersökning - Metod

Analys av resultatet

Via vår egenutvecklade analysprogramvara ClientPotential™ kan du skapa egna kundprofiler och analysera drivkrafter hos olika målgrupper. Ni kan själva analysera er kundundersökning övergripande eller detaljerat samt generera PowerPoint-rapporter för olika profiler.

Fördjupad analys av er kundundersökning

IC-Potentials analytiker kan genomföra en djupgående analys av er kundundersökning. Vi kartlägger intressanta samband, benchmarkar mot jämförelseindex samt gör skräddarsydda analyser för olika profiler med rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet.
VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com