Tjänster
Övriga undersökningar

Onboardingundersökning

OnboardingPotential™ visar de största gapen mellan nyanställdas förväntningar och hur väl organisationen uppfyller de olika delarna av onboarding-processen. Med hjälp av våra analysverktyg och rapportmoduler ser ni vad som är bra och vad som kan förbättras vid er onboarding. En välfungerande onboarding-process kan leda till en lägre personalomsättning samt ökad motivation, lojalitet och en förbättrad prestation hos medarbetarna.

Exitundersökning

Exitundersökningen riktar sig till medarbetare som har avslutat sin anställning. ExitPotential™ ger er organisation bättre förståelse för hur ni kan behålla och attrahera personal. Resultatet ger ett underlag för att kunna minska kostnader och personalomsättning.

Ledarskapsundersökning

I LedarshipPotential™ får medarbetarna utvärdera sin närmaste chef utifrån olika ledaregenskaper, som exempelvis förmåga att driva och utveckla verksamheten, förebygga ohälsa och skapa delaktighet. Syftet med ledarskapsundersökningen är att identifiera förbättringsområden som kan bidra till högre engagemang, utveckling och produktivitet.
VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com