Tjänster
Övriga undersökningar

Onboardingundersökning

Syftet med undersökningen är att optimera introduktionen vid nyanställning. Med OnboardingPotential™ hjälper vi er att se gapen mellan nyanställdas förväntningar och hur väl organisationen uppfyller dem. Studier visar att en felrekrytering i genomsnitt kostar 700 000 kr och att man som nyanställd har skapat sig en uppfattning om företaget redan efter 10 dagar. En välfungerande onboarding-process kan leda till lägre personalomsättning samt ökad motivation, lojalitet och förbättrad prestation hos medarbetarna.

Exitundersökning

Exitundersökningen riktar sig till medarbetare som har avslutat sin anställning. ExitPotential™ ger er organisation bättre förståelse för varför medarbetare väljer att sluta, vilken bild de bär med sig av organisationen och vad ni behöver förbättra för att behålla kompetenta medarbetare. Resultatet ger ett underlag för att kunna minska kostnader och personalomsättning.

Ledarskapsundersökning

I LeadershipPotential™ får medarbetarna utvärdera sin närmaste chef utifrån olika ledaregenskaper, som exempelvis förmåga att driva och utveckla verksamheten, förebygga ohälsa och skapa delaktighet. Syftet med ledarskapsundersökningen är att identifiera förbättringsområden som kan bidra till högre engagemang, utveckling och produktivitet.

Varumärkesundersökning

Hur uppfattas ni av era kunder? IC-Potentials varumärkesundersökning hjälper er att bättre förstå hur ni och ert varumärke uppfattas av andra. Vilka kärnvärderingar vill ni kommunicera? Stämmer de överens med målgruppens uppfattning? En varumärkesundersökning är ett bra komplement till en kundundersökning. Vi träffas gärna och lyssnar på vilka ni är idag och hur ni vill uppfattas i framtiden.
Envelope VILL DU FÅ EN OFFERT ELLER EN 5 MINUTERS DEMO I VÅRT ANALYSVERKTYG?

Under demon får du möjlighet att testa analysverktyget och dess funktioner, skapa färdiga avdelningsrapporter med ett knapptryck samt bekanta dig med vår analysmetod. Du får ett tillfälligt login till en fiktiv undersökning i vårt system och guidas utav en av våra projektledare över telefon.

Vi kontaktar dig inom 7 dagar. Lämna gärna ett meddelande i rutan om du vill ha en offert eller om du önskar att vi ringer vid en specifik tidpunkt för en kort demo.


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com