Tjänster
Gap-metoden

Unik metod

Om man endast frågar hur väl någonting fungerar, finns det en risk att man prioriterar fel i utvecklingsarbetet. Vad kan man göra för att undvika dessa felprioriteringar? Fråga kunderna eller medarbetarna hur viktiga frågorna är för dem!


Vår unika analysmetod, Gap-metoden, gör det möjligt att mäta frågorna utifrån tre dimensioner:

  • Förväntningar - Hur viktig är frågan?
  • Upplevelser - Hur väl uppfylls frågan?
  • Potentialen - Hur stort är gapet mellan vikt och väl?

Gapets storlek visar hur stor förbättringspotential en viss fråga har.

Diagram Gap-metoden

Sammanfattning

Gap-metodens tre dimensioner gör det enkelt att se vilka frågor som har störst förbättringsbehov. Metoden tydliggör vilka frågor som bör prioriteras i utvecklingsarbetet, utifrån medarbetare och kunders åsikter och behov.
VILL DU GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING?
Kontakta oss för att få en offert. Du kan även skicka ett mejl till info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com