Tjänster
Gap-metoden

Unik metod

Om man endast frågar hur väl någonting fungerar, finns det en risk att man prioriterar fel i utvecklingsarbetet. Vad kan man göra för att undvika dessa felprioriteringar? Fråga kunderna eller medarbetarna hur viktiga frågorna är för dem!


Vår unika analysmetod, Gap-metoden, gör det möjligt att mäta frågorna utifrån tre dimensioner:

  • Förväntningar - Hur viktig är frågan?
  • Upplevelser - Hur väl uppfylls frågan?
  • Potentialen - Hur stort är gapet mellan vikt och väl?

Gapets storlek visar hur stor förbättringspotential en viss fråga har.

Diagram Gap-metoden

Sammanfattning

Gap-metodens tre dimensioner gör det enkelt att se vilka frågor som har störst förbättringsbehov. Metoden tydliggör vilka frågor som bör prioriteras i utvecklingsarbetet, utifrån medarbetare och kunders åsikter och behov.
Envelope VILL DU FÅ EN OFFERT ELLER EN 5 MINUTERS DEMO I VÅRT ANALYSVERKTYG?

Under demon får du möjlighet att testa analysverktyget och dess funktioner, skapa färdiga avdelningsrapporter med ett knapptryck samt bekanta dig med vår analysmetod. Du får ett tillfälligt login till en fiktiv undersökning i vårt system och guidas utav en av våra projektledare över telefon.

Vi kontaktar dig inom 7 dagar. Lämna gärna ett meddelande i rutan om du vill ha en offert eller om du önskar att vi ringer vid en specifik tidpunkt för en kort demo.


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com