Tjänster
Analys­programvaror


I vår egenutvecklade analysprogramvara HumanPotential™ kan ni följa hur svarsfrekvensen utvecklas och se hur resultatet tar form. Resultatet kan analyseras övergripande eller detaljerat och ni kan själva generera PowerPoint-rapporter på bolags-, enhets-, och chefsnivå. Med hjälp av HumanPotential™ kan HR se olika medarbetarprofiler som är omotiverade, lider av stress eller som planerar att byta arbetsgivare. Ni får en bra överblick över attityder och drivkrafter hos medarbetarna.Med hjälp av ClientPotential™ kan ni kartlägga vad som påverkar olika kundgrupper utifrån exempelvis köpbeteende eller lojalitet. Ni kan skapa egna kundprofiler och analysera deras drivkrafter samt generera PowerPoint-rapporter för de olika profilerna. Exempelvis kan ni titta på resultatet utifrån olika kundgrupper eller säljare.Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger chefer, HR och marknad stöd för att strukturera och effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd kund- eller medarbetarundersökning. Varje chef kan skriva ut rapporter, lägga upp en handlingsplan och löpande följa utvecklingsarbetet. HR- eller marknadsavdelningen får en egen vy med överblick över organisationens uppföljningsarbete. ChangePotential™ erbjuder stödfunktioner för både chefer, HR och marknad som ökar sannolikheten att organisationen kommer i mål med sitt uppföljningsarbete.

VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com