Tjänster
Analys­programvaror
Med ett enda inlogg till IC-Potentials analysverktyg får ni tillgång till samtliga programvaror för era utförda undersökningar. Jämför och analysera resultaten enligt önskemål och generera pedagogiska PowerPoint-rapporter på valda profiler.
Medarbetarundersökning
OnboardingPotential™ visar gapen mellan nyanställdas förväntningar och hur väl organisationen uppfyller de olika delarna av introduktions- eller onboarding-processen. I OnboardingPotential™ kan ni analysera de olika delarna av processen och se vad som behöver förbättras, för att i längden kunna behålla och attrahera nya medarbetare.
Medarbetarundersökning
I vår analysprogramvara HumanPotential™ kan ni följa svarsfrekvensen och se resultatet ta form. Resultatet från genomförd medarbetarunder­sökning eller temperaturmätning kan analyseras övergripande eller detaljerat och ni kan själva generera PowerPoint-rapporter på koncern-, enhets-, och chefsnivå. Ni en bra överblick över attityder och drivkrafter hos medarbetarna, och kan identifiera olika medarbetarprofiler, exempelvis vilka grupper som planerar att byta arbetsgivare eller vad som motiverar eller stressar medarbetarna.
Medarbetarundersökning
Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger stöd för chefer och HR att strukturera och effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd medarbetarunder­sökning. Varje chef kan skriva ut rapporter, lägga upp en handlingsplan och löpande följa utvecklingsarbetet. HR-avdelningen får en egen vy med överblick över organisationens uppföljningsarbete. ChangePotential™ erbjuder stödfunktioner som ökar sannolikheten att organisationen kommer i mål med uppföljningsarbetet.
Medarbetarundersökning
I ExitPotential™ kan ni analysera resultatet från medarbetare som har avslutat sin anställning. Analysverktyget ger er bättre förståelse för hur ni kan behålla värdefulla medarbetare och vilken bild de som avslutat sin anställning bär med sig av organisationen.
Kundundersökning
Med hjälp av ClientPotential™ kan ni kartlägga vad som påverkar olika kundgrupper utifrån exempelvis köpbeteende eller lojalitet. Ni kan skapa egna kundprofiler och analysera deras drivkrafter samt generera PowerPoint-rapporter för de olika profilerna. Exempelvis kan ni titta på resultatet utifrån olika kundgrupper eller säljare, göra jämförelser och se hur resultatet har förändrats över tid.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com