Tjänster
Medarbetar­undersökning

Medarbetarundersökning

IC-Potential har genomfört medarbetarundersökningar med marknadsledande företag och organisationer i snart 25 år. Vårt fokus är att identifiera utvecklingsbehov och målet är att effektivisera er verksamhet och skapa förutsättningar för att utveckla personalen till välmående, engagerade och kundorienterade medarbetare.

Vår medarbetarundersökning uppdateras kontinuerligt och ligger i linje med den senaste forskningen och rådande lagstiftning. Med utgångspunkt i en grundenkät utformar vi tillsammans en medarbetarenkät som passar er verksamhet. Vi erbjuder en mer traditionell, omfattande medarbetarundersökning för att fånga upp flera områden men också regelbundna kortare temperaturmätningar.

En analysmetod för att effektivisera och utöka medarbetarskapet

IC-Potentials medarbetarundersökning bygger på vår tredimensionella metod, Gap-metoden. Vi analyserar skillnaden mellan hur viktig en fråga är och hur väl den uppfylls. Ju större gap mellan ”vikt” och ”väl”, desto större är förbättrings­behovet. Gapmetodiken är en enkel väg för att effektivisera organisationen och öka medarbetarnas engagemang. Genom att fråga medarbetare hur viktiga frågorna är ger man dem möjlighet att påverka förändringsarbetet och vilka frågor som ska prioriteras. Det ger ökat inflytande och bättre förutsättningar att skapa delaktighet, samarbete och bygga ett ömsesidigt förtroende för relevanta utvecklingsfrågor. Självklart erbjuder vi även en klassisk endimensionell medarbetarundersökning.
medarbetarundersökning - förklarande graf för vår unika analysmetod av en medarbetarenkät

Analys av resultatet

I vår egenutvecklade analysprogramvara HumanPotential™ kan ni analysera er medarbetarundersökning övergripande eller detaljerat samt generera PowerPoint-rapporter på koncern-, enhets-, och chefsnivå. Det kraftfulla verktyget ger en bra överblick över attityder och drivkrafter hos medarbetarna, och kan identifiera olika medarbetarprofiler, exempelvis vilka grupper som planerar att byta arbetsgivare eller vad som motiverar eller stressar medarbetarna.

Fördjupad analys av er medarbetarundersökning

IC-Potentials analytiker kan genomföra en djupgående analys av er medarbetarundersökning. Vi kartlägger samband, gör korrelationsanalyser och jämför resultatet med vårt NMI-index. Den fördjupade analysen av er medarbetarundersökning presenteras med skräddarsydda resultatdiagram och rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet.

Stöd efter avslutad medarbetarundersökning

Efter avslutad medarbetarundersökning kan vi hjälpa er att komma igång med uppföljningsarbetet. Vårt verktyg ChangePotential™ erbjuder stödfunktioner för både chefer och HR som ökar sannolikheten att organisationen kommer i mål med uppföljningsarbetet efter en medarbetarundersökning.

Medarbetarundersökning - Analysprogramvaror

Envelope VILL DU FÅ EN OFFERT ELLER EN 5 MINUTERS DEMO I VÅRT ANALYSVERKTYG?

Under demon får du möjlighet att testa analysverktyget och dess funktioner, skapa färdiga avdelningsrapporter med ett knapptryck samt bekanta dig med vår analysmetod. Du får ett tillfälligt login till en fiktiv undersökning i vårt system och guidas utav en av våra projektledare över telefon.

Vi kontaktar dig inom 7 dagar. Lämna gärna ett meddelande i rutan om du vill ha en offert eller om du önskar att vi ringer vid en specifik tidpunkt för en kort demo.


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com