Tjänster
Medarbetar­undersökning

Aktivitetsbaserad medarbetarundersökning

IC-Potential har genomfört medarbetarundersökningar med marknadsledande företag och organisationer i 20 år. Vårt fokus är att identifiera utvecklingsbehov och målet är att effektivisera er verksamhet och skapa förutsättningar för att utveckla personalen till välmående, engagerade och kundorienterade medarbetare.

Vår medarbetarundersökning uppdateras kontinuerligt och ligger i linje med den senaste forskningen och rådande lagstiftning. Med utgångspunkt i en grundenkät utformar vi tillsammans en medarbetarenkät som passar er verksamhet. Vi erbjuder en mer traditionell, omfattande medarbetarundersökning för att fånga upp flera områden men också regelbundna kortare temperaturmätningar.

Metod

IC-Potentials medarbetarundersökning bygger på en tvådimensionell metod, Gap-metoden. Vi analyserar skillnaden mellan hur viktig en fråga är och hur väl den uppfylls. Ju större gap mellan ”vikt” och ”väl”, desto större är förbättrings­behovet. Självklart erbjuder vi även en klassisk endimensionell medarbetarundersökning.
Medarbetarundersökning - Metod

Analys av resultatet

I vår egenutvecklade analysprogramvara HumanPotential™ kan ni analysera er medarbetarundersökning övergripande eller detaljerat samt generera PowerPoint-rapporter på koncern-, enhets-, och chefsnivå. Med hjälp av HumanPotential™ får ni en bra överblick över attityder och drivkrafter hos medarbetarna, och kan identifiera olika medarbetarprofiler, exempelvis vilka grupper som planerar att byta arbetsgivare eller vad som motiverar eller stressar medarbetarna.

Fördjupad analys av er medarbetarundersökning

IC-Potentials analytiker kan genomföra en djupgående analys av er medarbetarundersökning. Vi kartlägger samband, gör korrelationsanalyser och jämför resultatet med vårt NMI-index. Den fördjupade analysen av er medarbetarundersökning presenteras med skräddarsydda resultatdiagram och rekommenderade fokusområden inför det fortsatta arbetet.

Stöd efter avslutad medarbetarundersökning

Efter avslutad medarbetarundersökning kan vi hjälpa er att komma igång med uppföljningsarbetet. ChangePotential™ erbjuder stödfunktioner för både chefer och HR som ökar sannolikheten att organisationen kommer i mål med uppföljningsarbetet efter en medarbetarundersökning.

Medarbetarundersökning - Analysprogramvaror

VILL DU VETA MER?
Lämna ett meddelande nedan eller e-posta på info@ic-potential.com


IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com