Kund- och medarbetarundersökningar med fokus på att effektivisera organisationen och förbättra lönsamheten.
Marknadsledande kund- och medarbetarundersökningar
IC-Potentials fem styrkor
Mycket nöjda kunder
Kunders citat om IC-Potential
Gap-metodiken visar tydligt vart fokus skall ligga i utvecklingsarbetet
Affärsdrivna analysverktyg
Fokusera på era utvecklingsområden
Hur ser er kundlojalitet ut?
Hur ser spridningen ut bland era målgrupper?
Vilka grupper är mest och minst nöjda?
Hur väl uppfyller ni viktiga frågor?
Digitalt chefstöd genom hela uppföljningsarbetet
Verktyg för chefer att uppnå aktiviteter och mål i tid
Hitta era styrkor och svagheter jämfört med andra företag
Personalchefsindex visar hur sysselsättningen förväntas utvecklas i Sverige per bransch eller region.
Vi bjuder på frukost i Gamla stan för att hitta era möjligheter
IT-stöd genom hela arbetsprocessen
Vad utmärker generation Y?

Senaste nytt

Fler nyheter... »

Om IC-Potential

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning.

Våra kundundersökningar »
 

Våra medarbetarundersökningar »

Marknadsledande kunder

IC-Potential har sedan starten 2001 haft förmånen att få arbeta med många intressanta företag, allt ifrån mindre nischföretag till stora internationella koncerner. 

Läs mer om våra kunder »

Systematiskt arbetsmiljöarbete

IC-Potential har i nästan 20 år arbetat med medarbetarundersökningar som fokuserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet. I år har vi noggrant studerat arbetsmiljöverkets föreskrifter för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att effektivisera våra kunders arbetsmiljöarbete.

För mer info klicka här »