Om oss
Affärsidé och vision

Affärsidé

IC-Potential genomför sedan år 2000 kund- och medarbetarundersökningar för kunder som aktivt prioriterar att utveckla sin organisation. Med teknik i framkant förenklar vi arbetsprocessen och ger kunderna ett målgruppsanpassat och pedagogiskt analyssystem. Vår arbetsmodell klargör utvecklingsbehoven och aktiverar organisationen i uppföljningsarbetet. Vi skapar förutsättningar att effektivisera verksamheten och utveckla personalen till välmående, engagerade och kundorienterade medarbetare.

VISION

"Att förenkla organisationers utvecklingsarbete och få dem att uppnå sin fulla potential."
Marcos Jorge
Grundare och VD
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com