Nyheter

Europcar Sverige tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Europcar Sverige har tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential för leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapportmodul. Uppdraget omfattar genomförande av medarbetarundersökningar under 2022 – 2024 för Europcar Sverige.

Europcar har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™ med den 3-dimensionella gapmetodiken. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling. Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger chefer och HR stöd för att effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd medarbetarundersökning.

– IC-Potentials pedagogiska gapmetodik visar tydligt vad medarbetarna tycker är viktigt och hur väl vår organisation lyckas uppfylla dessa frågor. Gapmetodiken ger oss bättre vägledning kring vad vi skall prioritera i vårt utvecklingsarbete jämfört med traditionella medarbetarundersökningar. Med användarvänliga analyssystem, rapportmoduler och uppföljningssystem får våra chefer och medarbetare ett enkelt stöd för att arbeta effektivt med resultatet från medarbetarundersökningen, säger Tina Asplund, HR-Business Partner på Europcar Sverige.

– Gapmetodiken mäter fler perspektiv av vad som driver medarbetarna och vilka utvecklingsbehov som är viktigast att prioritera för att uppnå bestående effekter. Vårt koncept vänder sig främst till ambitiösa uppdragsgivare som vill skapa goda förutsättningar för att kunna utveckla attraktiva, produktiva och innovativa arbetsplatser, säger Marcos Jorge, VD.


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Tina Asplund, HR-Business Partner på Europcar Sverige, tina.asplund@europcar.se.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Europcar
Europcar är det gröna mobilitetsföretaget och är Europas ledande biluthyrningsföretag som finns representerat med drygt 200 000 bilar i 150 länder. I Sverige har Europcar 135 stationer och 5 000 bilar. Företaget är sedan 1997 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och genom sitt systematiska miljöarbete redan 1999 blev först i branschen att erhålla en ISO 14001-certifiering. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB. För mer information, besök www.europcar.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com