Nyheter

Biluthyrningsföretaget Europcar Sverige tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Europcar Sverige har tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential för leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapportmodul. Uppdraget omfattar genomförande av medarbetarundersökningar under 2019 – 2021 för Europcar Sverige.

Europcar Sverige har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling. Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger chefer, HR och marknad stöd för att strukturera och effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd medarbetarundersökning.

– IC-Potentials digitaliserade affärskoncept och tydliga gapmetodik gör det enkelt för vår organisation att få överblick över vilka utvecklingsområden vi behöver fokusera på. Deras användarvänliga analyssystem, rapportmoduler och uppföljningssystem ger oss bra möjligheter för både chefer och medarbetare att arbeta aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen säger Malin Glitterstam, HR-chef.

– Det är inspirerande att få samarbeta med målinriktade och ledande företag. Målet är att kunna utveckla effektiva organisationer med välmående, engagerade och kundorienterade medarbetare. Långa samarbetsavtal ger oss bättre förutsättningar att tillsammans skapa bestående effekter som bidrar till attraktiva, innovativa och produktiva arbetsplatser säger Marcos Jorge, VD.

­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Malin Glitterstam, HR-chef på Europcar Sverige, malin.glitterstam@europcar.se.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Europcar
Europcar är Europas ledande biluthyrningsföretag och finns representerat med drygt 200 000 bilar i 150 länder. I Sverige har Europcar 135 stationer och 5 000 bilar. Företaget är sedan 1997 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och genom sitt systematiska miljöarbete redan 1999 blev först i branschen att erhålla en ISO 14001-certifiering av DNV (Det Norske Veritas). Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB. För mer information, besök www.europcar.se.

Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com