Nyheter

HeidelbergCement tecknar ramavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential under 2021 - 2026

HeidelbergCement Northern Europe har tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapporter. Uppdraget omfattar 20 bolag i 10 länder för medarbetarundersökningar under 2021 - 2026.

HeidelbergCement Northern Europe har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling. Med programvaran ChangePotential™ kan bolagen följa sitt efterföljande förbättringsarbete för chefer och medarbetare i realtid.

– IC-Potentials gapmetodik gör det enkelt att förstå våra medarbetares drivkrafter, prioriteringar och utvecklingsbehov. Deras koncept ger oss bra möjligheter för att utveckla en stark engagerad organisation som har fokus på samarbete, ständiga förbättringar och medledarskap, säger Kajsa Runnbeck, HR Director HeidelbergCement Northern Europe.

– HeidelbergCement är en global ledare av byggmaterial. Företaget har långsiktiga hållbarhetsmål som bidrar till att begränsa klimatpåverkan, Det är motiverande att få samarbeta med ambitiösa kunder som har en tydlig strategisk plan för att utveckla sina medarbetare. Vår modell ger förutsättningar för att skapa attraktiva, produktiva och innovativa arbetsplatser. säger Marcos Jorge, VD på IC-Potential.


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Kajsa Runnbeck, HR Director, HeidelbergCement Northern Europe, e-post: kajsa.runnbeck@heidelbergcement.com.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, e-post: marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om HeidelbergCement-koncernen
HeidelbergCement är en av världens största byggmaterialproducenter och marknadsledande inom produktområdena ballast, cement och betong. Koncernen har cirka 53 000 medarbetare på över 3 000 platser i fler än 50 länder. Läs mer om HeidelbergCement på: www.heidelbergcement.com/en/company.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com