Nyheter

IC-Potential släpper ny programvara för att göra nyanställda mer produktiva och engagerade

Det svenska analys- och programvaruföretaget IC-Potential har nu släppt den nya programvaran OnboardingPotential™. Undersökningen och programvaran hjälper er att förbättra onboarding-processen och därigenom minska personalomsättning samt öka produktivitet, engagemang och motivation för nyanställda.

Processen för onboarding tar ungefär ett år från rekrytering och det är en av de viktigaste delarna för en lyckad anställning. En framgångsrikt onboarding-process kan leda till mer motiverade medarbetare, högre lojalitet, minskad stress och lägre personalomsättning. Studier visar att företag som har en välstrukturerad process för onboarding i genomsnitt kan behålla 91% av nyanställda, säger Marcos Jorge, grundare och VD för IC-Potential AB.


Sammanfattande nyheter för OnboardingPotential™:
  • Direkt efter genomförd onboardingundersökning kan programvaran systematisera och visualisera de viktigaste delarna i organisationens onboarding-process.
  • Programvarans användarvänliga gränssnitt visar tydligt gapen mellan nyanställdas förväntningar och hur väl organisationen lever upp till dessa.
  • HR kan göra skräddarsydda rapporter som visar vilka grupper som upplever stora gap och vilka delar av er onboarding som i första hand behöver förbättras.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360 marcos.jorge@ic-potential.com

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com