Nyheter

Nyköpingshem tecknar 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Nyköpingshem har tecknat ett avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential för leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapportmodul. Uppdraget omfattar genomförande av medarbetarundersökningar under 2021 – 2023 för Nyköpingshem.

Nyköpingshem har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling. Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger chefer och HR stöd för att effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd medarbetarundersökning.

– IC-Potentials digitala affärskoncept och visuella gapmetodik gör det enkelt att se vad medarbetarna tycker är viktigt och hur väl vi som arbetsgivare lyckas uppfylla dessa frågor. Gapmetodiken ger oss tydligare vägledning på vad vi skall prioritera i vårt utvecklingsarbete jämfört med traditionella medarbetarundersökningar. Deras användarvänliga analyssystem, rapportmoduler och uppföljningssystem ger oss även bra möjligheter för både chefer och medarbetare att arbeta aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen säger Pernilla Josefsson, HR-ansvarig.

– Det är glädjande att få utveckla samarbete med framgångsrika bostadsbolag som värdesätter vår gapmetodik. Målet är att utveckla organisationen och skapa bra förutsättningar för välmående, engagerade och kundorienterade medarbetare. Långsiktiga samarbetsavtal ger oss bättre möjligheter att tillsammans skapa bestående effekter som bidrar till attraktiva, produktiva och innovativa arbetsplatser säger Marcos Jorge, VD.


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig på Nyköpingshem, pernilla.josefsson@nykopingshem.se.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Nyköpingshem
Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping och har funnits sedan 1949. Nyköpingshem är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det innebär att verksamheten skall drivas på affärsmässiga villkor men utan enskilt vinstintresse. De ekonomiska resurserna skall stanna i företaget för att säkerställa en långsiktig fastighetsförvaltning. För mer information, besök www.nykopingshem.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com