Nyheter

Nyköpingshem tecknar nytt 3-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Nyköpingshem har tecknat ett nytt avtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential för leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapportmodul. Uppdraget omfattar genomförande av medarbetarundersökningar under 2024 – 2026 för Nyköpingshem.

Nyköpingshem har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar rapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling.

– IC-Potentials visuella gapmetodik gör det tydligt att se vad medarbetarna tycker är viktigt och hur väl vi som arbetsgivare lyckas uppfylla dessa frågor. Gapmetodiken är en enkel väg för att effektivisera verksamheten, öka medarbetarnas engagemang och vilja att aktivt bidra till förbättring. Deras användarvänliga analyssystem, rapportmoduler ger oss bra förutsättningar för både chefer och medarbetare att arbeta aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen säger Pernilla Josefsson, HR-ansvarig.

– Vi ser ett ökad behov idag på marknaden för att utveckla medarbetarskapet. Gapmetodiken uppmuntrar medarbetarna till att ta mer ansvar för verksamheten och för sin egen utveckling. Inspirerande att vi får förnyat förtroende för att skapa bestående effekter som bidrar till attraktiva, produktiva och innovativa arbetsplatser säger Marcos Jorge, VD


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig på Nyköpingshem, pernilla.josefsson@nykopingshem.se.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Nyköpingshem
Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping och har funnits sedan 1949. Nyköpingshem är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det innebär att verksamheten skall drivas på affärsmässiga villkor men utan enskilt vinstintresse. För mer information, besök www.nykopingshem.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com