Nyheter
Skriv ut

Sysselsättningen förutspås öka med 29 % på den svenska arbetsmarknaden

IC-Potential senaste Personalchefsindex har genomfört telefonintervjuer med 509 st personalchefer om hur sysselsättningen kommer att utvecklas under kvartal 3. Framtidstron bland Sveriges personalchefer är ljus, sysselsättningen förutspås öka med 29 % på den svenska arbetsmarknaden. Prognosen inför tredje kvartalet är tillsammans med föregående kvartal de starkaste sedan mätningarnas början i augusti, 2009.

Den optimistiska trenden fortsätter på den svenska arbetsmarknaden. Personalchefsindex har nu visat ett positivt resultat under tre års tid, men har gradvis ökat under de senaste två åren. Prognosen inför tredje kvartalet är tillsammans med föregående kvartal den starkaste sedan Personalchefsindex början för 28 kvartal sedan. Sysselsättningen i Sverige förväntas öka med 29 % inför tredje kvartalet 2016. Det säsongsrensade värdet är även mycket positivt 26 % och är den högsta sedan mätningarna började.

Det säsongsrensade indexet är det högsta uppmätta hittillsAndelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande kvartalet ligger på 41 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 12 %. Jämfört med tredje kvartalet, 2015, så har andelen som tror på en ökning ökat med 5 procentenheter.

Hur bedöms sysselsättningen inom ert företag att utvecklas under kvartal 3?Byggsektorn och offentlig förvaltning är mest positiva till att nyanställa

Samtliga branscher visar på positiva prognoser för att anställa där byggsektorn och offentlig förvaltning står för de högsta förväntningarna, 63 % respektive 46 %. Båda branscherna visar på de starkaste prognoserna sedan Personalchefsindex början. Tjänstesektorn är den bransch som är minst optimistisk i sin prognos, de tror på en ökning av sysselsättningen med 8 %.
Prognoserna för att anställa är positiva för samtliga storleksklasser. För stora företag är prognosen den mest positiva sedan mätningarnas början, 26 % planerar att nyanställa under det tredje kvartalet. Alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Södra Sverige prognosticerar den största tillväxten sedan mätningarnas början och planerar att öka nyanställda med 37 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Norra Sverige 16 %.

Sammanfattningsvis, prognosen inför tredje kvartalet är tillsammans med föregående kvartal de starkaste sedan mätningarnas början i augusti, 2009. Samtliga branscher tror på en ökning av nyanställningarna.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular.
  • 509 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 279 390 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes i september 2016.

Personalchefsindex är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. Personalchefsindex genomförs varje kvartal av analysföretaget IC- Potential.

IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com