Nyheter

Ragn-Sells tecknar ramavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Ragn-Sells har tecknat ett ramavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av kundundersökningar, analyssystem och rapporter. Uppdraget omfattar kvantitativa kundundersökningar i sju bolag i fyra länder.

Ragn-Sells har valt IC-Potentials koncept för kundundersökningar med analysprogramvaran ClientPotential™ med den 3-dimensionella gapmetodiken. Konceptet omfattar koncern-, bolags-, profil- och benchmarkingrapporter som ger stöd för att identifiera förbättringsområden och möjliggöra en effektiv utveckling av kundrelationerna.

  • – Med IC-Potentials tydliga gapmetodik ser vi vad som driver våra kunder och vad som skall prioriteras för att utveckla kundrelationen. Med pedagogiska programvaror kan vi enkelt arbeta självständigt och snabbt skräddarsy egna rapporter utifrån önskade målgruppsprofiler. Vi får en bra överblick och benchmarking inom koncernen samt bättre möjligheter för att arbeta effektivt och kundorienterat, säger Carina Qvarngård, koncernansvarig för Ragn-Sells Go-to-Market funktion.
  • – Ragn-Sells visar vägen till ett cirkulärt materialflöde och är en viktig förebild för att kunna uppnå en mer hållbar samhällsutveckling. Det känns både meningsfullt och inspirerande att få utveckla affärer tillsammans med kunder som driver framtidens hållbarhetsarbete, säger Marcos Jorge, grundare och vd på IC-Potential.

­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Carina Qvarngård på Ragn-Sells, e-post: carina.qvarngard@ragnsells.com
Marcos Jorge på IC-Potential AB, e-post: marcos.jorge@ic-potential.com


Kort om Ragn-Sells koncernen
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,4 miljarder SEK år 2019. Läs mer om Ragn-Sells på www.ragnsells.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com