Nyheter

Softronic tecknar samarbetsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Börsnoterade IT- och managementbolaget, Softronic har tecknat ett samarbetsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential. Samarbetet omfattar leverans av medarbetarundersökningar, analyssystem och rapportmodul. Uppdraget gäller genomförande av en medarbetarundersökning för samtliga medarbetare i Softronic.

Softronic har valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar med analysprogramvaran HumanPotential™ med den pedagogiska och 3-dimensionella gapmetodiken. Programvaran genererar chefsrapporter med prioriteringslistor, guider för handlingsplaner och stöd för effektiv verksamhetsutveckling. Uppföljningsverktyget ChangePotential™ ger chefer och HR stöd för att effektivisera uppföljningsarbetet efter en genomförd medarbetarundersökning.

– IC-Potentials tydliga gapmetodik visar vad medarbetarna tycker är viktigt och hur väl vår organisation lyckas uppfylla dessa frågor. Gapmetodiken ger oss bättre förståelse för vad vi skall prioritera i vårt utvecklingsarbete. Med användarvänliga analyssystem, rapportmoduler och uppföljningssystem får våra chefer och medarbetare ett pedagogiskt stöd för att arbeta effektivt med resultatet från medarbetarundersökningen, säger Theres Hesselgren Zaar, Talent Manager på Softronic.

– Softronic har tydliga, ambitiösa och långsiktiga hållbarhetsmål. Det känns inspirerande att vi får vara en del i den utvecklingen för att uppnå bestående effekter. Gapmetoden gör det enklare att förstå medarbetarnas drivkrafter, prioriteringar och utvecklingsbehov. Vårt koncept ger en tydlig vägledning för att skapa en stark organisation som arbetar strategiskt för mångfald och lika möjligheter. Detta är en grundförutsättning för att utveckla attraktiva, produktiva och innovativa arbetsplatser, säger Marcos Jorge, VD.


­­­­­­­­­­­­­­­­­För mer information kontakta:
Theres Hesselgren Zaar, Talent Manager på Softronic, theres.hesselgren-zaar@softronic.se.
Marcos Jorge, vd på IC-Potential AB, marcos.jorge@ic-potential.com.


Kort om Softronic AB
Softronic arbetar med vad vi kallar Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Softronics tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har c:a 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se.
Kort om IC-Potential AB
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar och erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Från genomförande av undersökning, via analys i vårt webbaserade verktyg och skräddarsydda rapporter, till att digitalt följa hur chefer arbetar med sitt utvecklingsarbete. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis. Läs mer om IC-Potential på www.ic-potential.com.
IC-Potential AB | Bredgränd 5, 111 30 Stockholm | Telefon 08 - 410 809 00 | E-post: info@ic-potential.com